VLB branche homepage VLB branche organisatie VLB branche producten VLB branche projecten VLB branche fac VLB branche contact

Wie zijn wij?

De VLB is opgericht op 21 april 1986 en heeft tot doel het kwaliteitsniveau van betonrepara-tie- en beschermingsproducten in onze branche te waarborgen, te verbeteren en te optimaliseren.
Voor het realiseren van onze doelstelling informeert en participeert de VLB in diverse bouw gerelateerde discussie platformen en (inter) nationale overlegorganen en ziet erop toe dat kwaliteitswaarborging en certificering voldoen aan de meest actuele eisen en behoeften van de markt en haar afnemers en haar leden.

Lees verder...

Regelgeving

Producenten moeten merken op onze producten aanbrengen omdat we daarmee aantonen aan een wettelijke verplichting te voldoen. Andere merken mogen we aanbrengen omdat we daar zelf voor hebben gekozen. Merken op basis van wetgeving zijn bijvoorbeeld de CE-markering.

CE-markering
CE-markering is meer dan alleen het aan-brengen van het CE logo op het product, de verpakking, dan wel de begeleidende documenten van dat product.

Lees verder...

REACh

REACh – veilig gebruik van producten ten aanzien van milieu en volksgezondheid

Om de veilige productie en toepassing te garanderen, hebben de leden van de Europese Unie de uniforme chemicaliënwet REACh (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) goedgekeurd voor een betere bescherming van mens en milieu.

Lees verder...

Grootschalige projecten

Werk in uitvoering: conservering pijlers Zeelandbrug

In opdracht van de Provincie Zeeland is Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten begonnen met de onderhoudswerkzaamheden aan de Zeelandbrug. De brug is een verkeersbrug over de Oosterschelde met een totale lengte van 5022 meter. Vanaf werkschepen worden 33 pijlers gerepareerd, gereinigd en geconserveerd in een periode van 3 maanden. De betonnen pijlers worden beschermd met een flexibele en beschermende coating met hoge duurzaamheid van de VLB leden.

Lees verder...

Vier voorzitters aan 't woord

In het Betononderhoudspaviljoen werken de vier branchepartijen in betonreparatie en onderhoud samen met het doel een beter inzicht te geven in de volledige keten van betonreparatie en -onderhoud, van advies, product en uitvoering tot nazorg.

Al jarenlang staan de brancheverenigingen in het Betononderhoudspaviljoen op de Betondag! Wie zijn deze brancheverenigingen?

• VABOR (Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie)
• VLB (Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsmiddelen)
• VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven)
• KB-Kenniscentrum (Kenniscentrum voor Kathodische Bescherming).
• Stichting Opleiding tot BetonreparatieSpecialist (OtBS) in samenwerking met het ROC Midden Nederland

In het navolgende filmpje vertellen de vier voorzitters over de meerwaarde van hun vereniging voor de betonreparatiebranche ...

website ontwerp en bouw: Haka Prins