VLB branche homepage VLB branche organisatie VLB branche producten VLB branche projecten VLB branche fac VLB branche contact

Wie zijn wij?

De VLB is opgericht op 21 april 1986 en heeft tot doel het kwaliteitsniveau van betonrepara-tie- en beschermingsproducten in onze branche te waarborgen, te verbeteren en te optimaliseren.
Voor het realiseren van onze doelstelling informeert en participeert de VLB in diverse bouw gerelateerde discussie platformen en (inter) nationale overlegorganen en ziet erop toe dat kwaliteitswaarborging en certificering voldoen aan de meest actuele eisen en behoeften van de markt en haar afnemers en haar leden.

Lees verder...

Renovatie Maastunnel

Renovatie van de monumentale Maastunnel
De oudste afgezonken tunnel van Nederland wordt in opdracht van de gemeente Rotterdam onder handen genomen. Dagelijks maken in totaal ruim 60.000 motorvoertuigen gebruik van de Maastunnel wat de tunnel een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet maakt. Na de renovatie en restauratie van de Maastunnel moet dit rijksmonument weer voldoen aan de veiligheidseisen. Het VLB lid Cugla draagt in meerdere opzichten bij aan de renovatie van dit bijzondere project.

Lees verder...

Wilt u investeren in kwaliteit? Wilt u faalkosten zoveel mogelijk beperken?
VLB-leden leveren gewaarborgde kwaliteit die voldoet aan de gestelde Europese eisen!

Regelgeving

Producenten moeten merken op onze producten aanbrengen omdat we daarmee aantonen aan een wettelijke verplichting te voldoen. Andere merken mogen we aanbrengen omdat we daar zelf voor hebben gekozen. Merken op basis van wetgeving zijn bijvoorbeeld de CE-markering.

CE-markering
CE-markering is meer dan alleen het aan-brengen van het CE logo op het product, de verpakking, dan wel de begeleidende documenten van dat product.

Lees verder...

Grootschalige projecten

Werk in uitvoering: conservering pijlers Zeelandbrug

In opdracht van de Provincie Zeeland is Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten begonnen met de onderhoudswerkzaamheden aan de Zeelandbrug. De brug is een verkeersbrug over de Oosterschelde met een totale lengte van 5022 meter. Vanaf werkschepen worden 33 pijlers gerepareerd, gereinigd en geconserveerd in een periode van 3 maanden. De betonnen pijlers worden beschermd met een flexibele en beschermende coating met hoge duurzaamheid van de VLB leden.

Lees verder...

Promo Betondag 2019

“Waardeer ‘t, repareer ‘t”
Zo luidt de slogan van de groep standhouders die gezamenlijk het Betonreparatiepaviljoen gaan vormgeven op de Betondag op 14 november 2019 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Deze groep bestaat uit VBR, VLB, VABOR en KB-Kenniscentrum. Wij zijn ervan overtuigd dat door het inzetten van diensten en producten van onze achterban de gebouwde omgeving duurzamer wordt. “Wat is er uiteindelijk duurzamer dan levensduurverlenging?”

Het paviljoen kunt u vinden op het Beheer & Onderhoudsplein voor het bezichtigen van live demonstraties, interessante lezingen en genieten van heerlijke verse koffie verzorgd door onze eigen Barista!

In een 4-tal presentaties lichten wij de volgende projecten uit: Weena parkeergarage Rotterdam, Zoutlaadpier chemiepark Delfzijl, Duurzame renovatie appartementencomplexen Keesomstraat in Zandvoort en het groot onderhoud aan de Eefdesebrug over het Twente Kanaal.

REACh

REACh – veilig gebruik van producten ten aanzien van milieu en volksgezondheid

Om de veilige productie en toepassing te garanderen, hebben de leden van de Europese Unie de uniforme chemicaliënwet REACh (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) goedgekeurd voor een betere bescherming van mens en milieu.

Lees verder...

website ontwerp en bouw: Haka Prins