VLB branche homepage VLB branche organisatie VLB branche producten VLB branche projecten VLB branche fac VLB branche contact

Wie zijn wij?

De VLB is opgericht op 21 april 1986 en heeft tot doel het kwaliteitsniveau van betonrepara-tie- en beschermingsproducten in onze branche te waarborgen, te verbeteren en te optimaliseren.
Voor het realiseren van onze doelstelling informeert en participeert de VLB in diverse bouw gerelateerde discussie platformen en (inter) nationale overlegorganen en ziet erop toe dat kwaliteitswaarborging en certificering voldoen aan de meest actuele eisen en behoeften van de markt en haar afnemers en haar leden.

Lees verder...

Renovatie Maastunnel

Renovatie van de monumentale Maastunnel
De oudste afgezonken tunnel van Nederland wordt in opdracht van de gemeente Rotterdam onder handen genomen. Dagelijks maken in totaal ruim 60.000 motorvoertuigen gebruik van de Maastunnel wat de tunnel een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet maakt. Na de renovatie en restauratie van de Maastunnel moet dit rijksmonument weer voldoen aan de veiligheidseisen. Het VLB lid Cugla draagt in meerdere opzichten bij aan de renovatie van dit bijzondere project.

Lees verder...

Wilt u investeren in kwaliteit? Wilt u faalkosten zoveel mogelijk beperken?
VLB-leden leveren gewaarborgde kwaliteit die voldoet aan de gestelde Europese eisen!

Regelgeving

Producenten moeten merken op onze producten aanbrengen omdat we daarmee aantonen aan een wettelijke verplichting te voldoen. Andere merken mogen we aanbrengen omdat we daar zelf voor hebben gekozen. Merken op basis van wetgeving zijn bijvoorbeeld de CE-markering.

CE-markering
CE-markering is meer dan alleen het aan-brengen van het CE logo op het product, de verpakking, dan wel de begeleidende documenten van dat product.

Lees verder...

Grootschalige projecten

Werk in uitvoering: conservering pijlers Zeelandbrug

In opdracht van de Provincie Zeeland is Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten begonnen met de onderhoudswerkzaamheden aan de Zeelandbrug. De brug is een verkeersbrug over de Oosterschelde met een totale lengte van 5022 meter. Vanaf werkschepen worden 33 pijlers gerepareerd, gereinigd en geconserveerd in een periode van 3 maanden. De betonnen pijlers worden beschermd met een flexibele en beschermende coating met hoge duurzaamheid van de VLB leden.

Lees verder...

Betondag 15 november

Betononderhoudspaviljoen op de Betondag!
De verschillende marktpartijen, actief in de betonreparatiebranche, trekken wederom gezamenlijk op tijdens de Betondag op 15 november 2018 in het Beton
onderhoudspaviljoen.
Thema: Beton duurzamer dan ooit.

Ook dit jaar geven de marktpartijen van de VABOR, VLB, KB Kenniscentrum en VBR een presentatie. Duurzaamheid en Betononderhoud; gaat dat samen? U komt toch ook?

Bezoek onze stand en maak kans op een prachtige Staedtler pen van beton.
Standnummer 142a-143a, eerste verdieping.

REACh

REACh – veilig gebruik van producten ten aanzien van milieu en volksgezondheid

Om de veilige productie en toepassing te garanderen, hebben de leden van de Europese Unie de uniforme chemicaliënwet REACh (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) goedgekeurd voor een betere bescherming van mens en milieu.

Lees verder...

website ontwerp en bouw: Haka Prins