VLB branche homepage VLB branche organisatie VLB branche producten VLB branche projecten VLB branche fac VLB branche contact

Leden

De prestatieverklaringen kunt u vinden op de websites van de leden.

Wat zijn CE certificaten? (DOP's)

Veel industriƫle producten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. Dit geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De CE-markering is te herkennen aan de letters C en E.

Ondernemer verantwoordelijk voor aanbrengen CE-markering
Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om vast te stellen of een product aan de eisen voldoet. Ook dient de fabrikant een CE-markering aan te brengen. Is het product buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gemaakt? Dan moet de importeur van het product controleren of het product voldoet aan de eisen. En dus ook of het product de CE-markering draagt.

Brengt de importeur de producten onder zijn eigen naam op de markt? Dan neemt hij daarmee de verantwoordelijkheden van de fabrikant over en moet hij zelf de CE-markering aanbrengen.

Een ondernemer mag geen CE-markering aanbrengen op een product waarvoor dat niet verplicht is. Doet hij dit toch, dan maakt hij zich schuldig aan misleiding.

Ondernemers kunnen bij bepaalde productgroepen de onderzoeken voor CE-markering zelf uitvoeren. En voor andere productgroepen moeten zij een instelling betrekken die de overheid heeft goedgekeurd. Dit is een zogenoemde aangemelde instantie.

Producten met CE-markering vrij te verkrijgen
Ondernemers mogen alle producten met een CE-markering vrij verhandelen binnen de EER. Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen.

website ontwerp en bouw: Haka Prins