VLB branche homepage VLB branche organisatie VLB branche producten VLB branche projecten VLB branche fac VLB branche contact

Overzicht projecten

Topproducten van MC-Bouwchemie bezorgen RWZI Emmen een nieuw leven

Mede dankzij de expertise van MC-Bouw-chemie kan de Rioolwaterzuivering Emmen er voorlopig weer 25 jaar tegen. Waterschap Vechtstromen besloot voor dit jaar tot een grondige renovatie van twee grote, bestaan-de slibgistingstanks en een struvietreactor. In overleg met aannemer Sealtec BV werd gekozen voor de inzet van verschillende productsystemen van MC-Bouwchemie.
Die keuze is niet erg verrassend want MC-Bouwchemie is een goede bekende in de wereld van de rioolwaterzuivering. Jarenlange innovatie heeft geleid tot een brede range unieke productsystemen, die in specialistische situaties voor duurzame oplossingen zorgen. De renovatie van de RWZI Emmen ís zo’n specialistische situatie.

Verzuring van beton
In een slibgistingtank (SGT) worden organische stoffen (bijvoorbeeld mest) omgezet in biogas, waarmee energie wordt opgewekt. De SGT’s in Emmen waren na 25 jaar met name in de gaszone - dus boven het slibpeil - aangetast door verzuring van het beton. Deze biogene zwavelzuurcorrosie is destructief voor beton. Een noodgeval was geboren. De specialisten van Sealtec BV gebruikten Nafufil KM 250 HS en MC-RIM Protect PLUS om de corrosie te repareren én om de betonkwaliteit duurzaam te garanderen. Deze duurzaamheid zit hem vooral in de producteigenschappen van MC-RIM Protect PLUS. Dit speciale, 1-komponentige, spuitbare systeem is zeer resistent tegen zuren, sulfaten en ontzettend slijtvast. Daarbij is het vochtongevoelig, een wezenlijk voordeel in een vochtige omgeving. En een groot extra voordeel: als beschermlaag voldoet slechts één afgewerkte laag. Het systeem betaalt zich als het ware al vóór de reparatie uit…

Zwavelzuurcorrosie
In een struvietreactor worden fosfaat en beperkt stikstof (als ammonium) verwijderd uit voor-behandeld afvalwater. Deze tank, voorheen een ‘indikker’, bleek volledig te zijn aangetast door biogene zwavelzuurcorrosie en was dus hard toe aan een duurzame renovatie. Hierbij is Sealtec BV zeer grondig te werk gegaan; om tot een gezonde ondergrond te komen is de tank volledig gestraald. Na het stralen is de hoog sulfaatbestendige R4 herstelmortel Nafufil KM 250HS van MC-Bouwchemie aangebracht om de constructie weer haar originele betondekking te geven. Na dit eerste deel van de renovatie volgde het aanbrengen van het MC-POWERPRO HCR beschermsysteem. Deze zuurbestendige, geflexibiliseerde kunststof is éénvoudig aan te verwerken en zorgt voor een volledige, porïën-dichte afwerking.

De combinatie van beide behandelmethoden als totaalsysteem was in dit geval van doorslaggevend belang. Op basis van wederzijds vertrouwen en een open communicatie tussen drie partijen werd de RWZI Emmen als het ware een nieuw leven geboden. Het is een prachtig voorbeeld van de manier waarop MC-Bouwchemie naar betonreparatie, -renovatie en –onderhoud kijkt.

MC-Bouwchemie B.V.

Het Eek 9b
4000 HE Tiel
0344 63 37 00
0344 63 34 10
info@mc-bouwchemie.com
www.mc-bouwchemie.com

MC-Bauchemie is sedert 1961 uw partner in de bouwwereld. Vanuit het hoofdkantoor te Bottrop (D) is een wereldwijde dekking met uitzondering van Noord-Amerika voorhanden.
In Nederland (Tiel) is de naam MC-Bouwchemie en sinds 1985 actief in de markt. MC-Bouwchemie is met name actief op het gebied van ontwikkeling, productie, advies en verkoop van speciale producten en chemicaliën voor de bouw en heeft zich geconcentreerd op het verduurzamen, repareren, beschermen en afdichten van beton.

Produceren en leveren van betonhulpstoffen die de verwerkbaarheid en de technische eigenschappen van o.a. beton verbeteren.

Het ontwikkelen en produceren van betonreparatiematerialen voor de industrie, hoogbouw en bouwwerken voor de infrastructuur, welke o.a. het gehele jaar gebruikt kunnen worden.

Het beschermen van betonconstructies middels oppervlaktebescherming systemen met o.a. coatings, reactiekunststoffen en cementpolymeermengsels.
Deze laatste productgroep is een speciale ontwikkeling die o.a. ten doel heeft een te geringe dekking van beton op een eenvoudige zekere wijze te corrigeren. Hierin heeft MC-Bouwchemie diversen producten voor verschillende toepassingen, zoals de Zentrifix F92 (polymeercementmengsel). Deze biedt met een laagdikte van 2 mm. rekenkundig een gelijke betonbescherming als ca. 72 cm beton! Als extra zekerheid hebben deze producten ook scheur overbruggende eigenschappen.

Speciale systemen voor o.a. reparatie, bescherming en antistatisch maken van industrievloeren, galerijen, balkons, trappen enz. geschikt voor bijvoorbeeld een vochtige ondergrond/ omstandigheden, zeer hoge chemische- of mechanische belastingen, snelle belastingen en/of aanbrengen bij koude temperaturen.

Injectie materialen en technieken met ruim 50 jaar ervaring die reeds vele bouwwerken zoals tunnels en kelders hebben afgedicht.

Minerale mortels voor alle toepassingen, zoals kleine, grote en volvlakkige reparaties in diversen dikte en sterkteklassen , uitvlakken/ poetsen in kleur, brandbescherming enz.

Speciale voegvulmaterialen voor o.a. chemisch belaste dilataties.

Slijtvaste snel belastbare kunststof slijtlagen op zowel beton en asfalt.


De producten van MC-Bouwchemie voldoen o.a. aan de nieuwste Europese eisen en REACh

Ons moto:
Luisteren en kijken naar wat er gevraagd wordt en gezamenlijk tot een passende oplossing en/of systeem komen.

website ontwerp en bouw: Haka Prins