VLB branche homepage VLB branche organisatie VLB branche producten VLB branche projecten VLB branche fac VLB branche contact

Overzicht projecten

Injectie spoortunnel A28 (Hoogeveen)

SealteQ heeft lekkende dilataties van de spoortunnel in Hoogeveen (A28) met een flexibele injectiegel waterdicht gemaakt.

Risico van opvriezing
De spoortunnel (2 x 2 rijstroken) ligt in een drukke verkeersader. Doordat grondwater via dilataties op het wegdek lekte, kon opvriezing ontstaan. Rijkswaterstaat gaf SealteQ opdracht de drie watervoerende voegen voor de winter te herstellen. Om de stremming te beperken, werd de tunnelbak een weekend volledig afgesloten. Door in drieploegendienst te werken, kon SealteQ de herstelwerkzaam-heden snel en op tijd uitvoeren.

Injecteren met flexibele gel
De werkzaamheden startten met het plaatselijk verwijderen van asfalt en het uitslijpen van de voegen. Vervolgens werden met een holle boor per dilatatie drie gaten in het wegdek geboord, waarin injectienippels zijn aangebracht. Een proefinjectie bood zekerheid dat de drie boorgaten onderling verbonden waren. Op basis daarvan is de reactietijd van de gel bepaald en vond de definitieve injectie in het eerste gat plaats. Zodra de gel uit de tunnelwand stroomde, werd het volgende gat geïnjecteerd, enz.
Dilataties bewegen en vereisen daarom een flexibele gel. Volgens Peter Schultinga, bedrijfsleider SealteQ, is Grouttech 240 Bseal een goede keuze: “De gel wordt hard, maar blijft toch flexibel. Ook hecht hij goed op een vervuilde ondergrond en is minder gevoelig voor uitdroging.”

Ondersteuning Grouttech
Grouttech bracht productadvies uit en zorgde voor projectbegeleiding en extra (backup) injectie-equipment. “Er was een adviseur aanwezig en extra materiaal werd vlot geleverd; zij hebben ons goed ondersteund.”

Grouttech

Postbus 57
8070 AB Nunspeet
0341 25 17 34
0341 25 46 14
info@grouttech.nl
www.grouttech.nl

Grouttech gevestigd in Nunspeet (Nederland) en Aalst (België) is opgericht in 1978, biedt voor de woningbouw, woningbouwrenovatie, betonreparatie, weg- en waterbouw en de utiliteitsbouw een volledig productenpakket.
De producten die door Grouttech in haar assortiment zijn opgenomen, worden allen door internationaal toonaangevende, gecertificeerde en gespecialiseerde bedrijven geproduceerd, zoals:

Krimparme mortels, betonreparatiesystemen, kelderafdichtsysteem en injectiehulpstoffen

Injectieharssytemen, waterdichtingssytemen, en oppervlakte afdichtsystemen

Kunststof vloersystemen

Betonspuitmortels


Diverse materialen van Grouttech zijn voorzien van een Komo-certificaat, ATG keuring, basiskeuring of ZTV-Riss certificaat.
De specialistische kennis in combinatie met gespecialiseerde en gecertificeerde producten zorgen voor een optimale cohesie van kennis en kwaliteit.

website ontwerp en bouw: Haka Prins