VLB branche homepage VLB branche organisatie VLB branche producten VLB branche projecten VLB branche fac VLB branche contact

Vergiftigingen of Antigifcentrum?

Voor iedereen die (dagelijks) werkt met gevaarlijke stoffen, is één ding absoluut essentieel: veiligheid voor alles. Om helder te maken waar risico’s liggen en welke maatregelen in voorkomende gevallen moeten worden genomen, is een nieuwe systematiek ingevoerd voor het verstrekken van veiligheidsinformatiebladen (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labeling of Chemicals). Tevens zijn nieuwe pictogrammen, nieuwe gevaarzinnen (H-zinnen, voorheen R-zinnen) en nieuwe veiligheidszinnen (P-zinnen, voorheen S-zinnen) van kracht geworden.
Over een aantal van de P-zinnen kan onduidelijkheid bestaan voor wat betreft de juiste formulering. Het gaat om de P-zinnen P310, P311 en P312, waar gesproken wordt over het raadplegen van een Antigifcentrum/Vergiftigingencentrum of arts. Op de website van de overheid (http://stoffen-info.nl/websites-onderwerpen/helpdesk-clp-eu-ghs/relatie-wetgeving/virtuele-map/relatie-reach/item-110144/) kan men onder wetgeving naar bijlage IV, waar de P-zinnen zijn opgenomen. Wie naar pagina 315 (het laatste nummer boven aan de pagina is het paginanummer) van de bijlage gaat, zal opmerken dat daar voor de betreffende P-zinnen het woord vergiftigingencentrum wordt gebruikt. Echter, de officiële Nederlandse vertaling van de Engelse P-zinnen staat op pagina 373; hier wordt gesproken over antigifcentrum.
Dus 100 procent correct is het gebruik van de term antigifcentrum. Helemaal logisch is dat niet omdat in hoofdstukje 1.4 van de veiligheidsinformatiebladen naar het Nederlandse vergiftigingencentrum wordt verwezen. De standaard tekst in deze paragraaf luidt:
Bij noodgevallen raadpleeg een arts
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Website: www.vergiftigingen.info
Telefoonnummer: +31 (0) 30 274 8888
NVIC is alleen toegankelijk voor professionele hulpverleners
De tegenstrijdigheid in het door de Nederlandse overheid gepubliceerde document schijnt er onder druk van een deadline voor een vertaling te zijn ingeslopen. De relevante overheidsinstanties zijn op de hoogte gebracht van de discrepantie in hun documentatie. Wij gaan ervan uit dat met deze informatie eventuele misverstanden in voorkomende gevallen kunnen worden uitgesloten.

website ontwerp en bouw: Haka Prins